Elite Academy Balkans
Революция в HR сектора – Италиански уникален метод за организационно развитие
Как да развиете максимално потенциала на компанията?
Научете повече за нас, нашата дейност и най-новите HR методи за обучение, подбор и мотивация на кадри, които досега са постигнали безспорен успех в големи световни компании.
БЕЗПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Хотел Хемус зала Конферанс 1А – понеделник (11.11.2019) с начало 09:30 часа
Заявете присъствието си на office@elite-academy.bg до петък 16:00 часа.

ELITE ACADEMY BULGARIA IS STARTING ON 11.11.2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *