Najefikasnija obuka za vlasnike i direktore po najnovijim metodama. Krećemo od Lične efikasnosti, pa Umetnost vodjenja saradnika – Leadership, Upravljanje stresnim situacijama, Vrhunska komunikacija lidera, Vrhunska Etika, … U Beogradu 8.i 9.11.2019. B hotels, Zemunska 24. Prijave na besplatni deo na office@elite-academy.rs

VRHUNSKA OBUKA VLASNIKA I DIREKTORA ITALIJANSKIH I DOMAĆIH KOMPANIJA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *