Advanced School Elite Academy Balkans je obuka poslovnih veština (soft skills) namenjena top management-u odnosno vlasnicima kompanija, direktorima i menadžerima. 

Edukacija je zasnovana na revolucionarnom metodu koji se koristi na akademijama za razvoj poslovnih veština u svetu. Individualizovan rad odvija se u vidu harmoničnog odnosa teorije i praktičnih vežbanja. Svaki polaznik ima svog tutora sa kojim radi, koji mu je maksimalno posvećen, koji ga vodi i otvara mu nove mogućnosti za rešavanje problematičnih poslovnih situacija na koje svaki poslovan čovek nailazi. Akademija se prilagođava Vašim mogućnostima, kapacitetima i vremenu koje možete odvojiti za rad i napredak. Napreduje se korak po korak u skladu sa ličnim tempom polaznika. Po završetku obuke dobija se sertifikat. 

Sav neophodan materijal za rad obezbeđuje Elite Academy, na polazniku je da ponese pozitivizam, entuzijazam i želju za napredovanjem i usavršavanjem.

JEDAN DAN ADVANCED SCHOOL obuke izgleda ovako:

* 9-12h30 BESPLATNI PREPODNEVNI DEO ZA GOSTE KOJI HOĆE DA PROBAJU ELITE NAČIN UČENJA

* 12H30-14H PAUZA ZA RUČAK ZA KLIJENTE

* 13H-16H30 BESPLATNI POPODNEVNI DEO OBUKE.

OBUKA TRAJE  3-7 RADNIH DANA PO PREDMETU.

PREDMETI AKADEMIJE: 

1. KREIRANJE VIZIJE

2. LIČNA EFIKASNOST

3. UMETNOST VOĐENJA SARADNIKA — LEADERSHIP

4. UPRAVLJANJE STRESNIM SITUACIJAMA

5. UMETNOST VOĐENJA DRUGIH PRODAVACA – DIREKTOR PRODAJE

6. HYPER SALES

7. HYPER MANAGEMENT

8. EFIKASNO DELEGIRANJE

9. KOMUNIKACIJA

10. REAL ESTATE MANAGEMENT SCHOOL

11. UMETNOST MOTIVISANJA DRUGIH

12. EFIKASNO DELEGIRANJE

13. UPRAVLJANJE KRITIČNIM SEKTORIMA

14. VRHUNSKA ETIKA

15. BE BRAND

16. BE SOCIAL

17. POSTEPENO UVOĐENJE NASLEDNIKA U KOMPANIJU

18. BITI USPEŠAN U HO.RE.CA KANALU

19. LIFE & FAMILY MANAGEMENT

20. TEAM BUILDING

21. LIDERSKI KONCEPT UPRAVLJANJA VREMENOM

22. EFIKASNO UPRAVLJANJE NOVCEM

23. JAVNI NASTUP

24. CHANGE – PROMENA

25. USPEH

*Naši tutori obučeni su u Italiji prema Elite metodu.

*Elite metod rada već je oproban u svetu i dao je zavidne rezultate. Za detaljne podatke…vidimo se na Advanced School! 

6. i 7. decembar, B Hotels, Zemunska 24, Novi Beograd.

Advanced School je obuka poslovnih veština

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *