,,Ključnu razliku između lidera koji uspevaju i onih koji ne uspevaju čini veština učenja, adaptacije i ličnog razvoja.“ (Toni Gambil)

  • Home
  • Uncategorized
  • ,,Ključnu razliku između lidera koji uspevaju i onih koji ne uspevaju čini veština učenja, adaptacije i ličnog razvoja.“ (Toni Gambil)

Jedna od najtežih lekcija koje lider treba da savlada jeste kako da se oslobodi uverenja i ponašanja koja su dugo već sastavni deo njegove ličnosti i koja su mu u prošlosti koristila i doprinela postizanju ciljeva i rezultata, ali za budućnost više nisu funkcionalna. Blokiraju ga, udaljavaju od željenih ciljeva, sputavaju, oduzimaju snagu, sreću i onemogućavaju samoaktualizaciju. Govorimo o zadovoljenju ličnih potreba, a sve bi se podjednako moglo primeniti i na oblast poslovanja. Lider mora kontinuirano da se razvija i prilagođava novonastalim situacijama kako bi nastavio da niže uspehe.

Učenje je proces i kao takvo zahteva vreme. Najpre lider treba da bude siguran u sebe da želi promenu. Da želi da ostvari svoje želje, odnosno da ih zaista postavi za ciljeve, a onda da pristupi njihovoj realizaciji, korak po korak, uz podršku ljudi od poverenja, u koje se uvek može pouzdati i na koje zna da uvek može računati.

KAKO postavlja cilj?

  1. Cilj treba da bude njegov. Treba da bude nešto što zaista želi i planira da ostvari, za čim ima potrebu i on i kompanija, ne da mu bude nametnut. Cilj treba da donese dobrobit u vidu boljeg fokusa, motivacije, jasna znanja, veštine, umeća, bolje brojke.
  2. Sve opcije za postizanje su dozvoljene, budite kreativni, maštoviti, etični. Sve opcije su dozvoljene u meri u kojoj ne ugrožavaju druge ljude ili nisu u suprotnosti sa vašim vrednostima, kao i vrednostima kompanije.
  3. Neka cilj bude izazovan, ali dostižan. Nerealni ciljevi ugušiće motivaciju i uvesti u stres.
  4. Postaviti vremenski okvir i međuciljeve.
Predhodna vest
Sledeća vest

Nema proizvoda u korpi.

X