Kapetan svog broda

Možda među vama postoji neko ko ne razume najbolje način ljudskog funkcionisanja i ko se ponekad nađe u teškim situacijama prvenstveno izazvanim unutrašnjim stresorima. Ili imate neku dragu osobu koja je u sličnoj situaciji i ne znate kako da joj pomognete… Za vas delim saznanja do kojih sam došla upravo tražeći i sama način da razumem određene stvari u vezi sa ljudskim funkcionisanjem. Trenutno pohađam edukaciju Emotional intelligence-masterclass na Positive psicology institutu (holandski institut) i mnogo sam srećna zbog toga. Obožavam edukacije. Psihologija je moja druga ljubav. Prva je italijanski jezik. Mala digresija: Kada je trebalo da upišem fakultet, razmišljala sam šta upisati: jezik ili psihologiju… Odlučila sam se za jezik i zadovoljna sam što sam tako odabrala. Italijanski jezik doneo mi je mnoga lepa poznanstva i iskustva i ostvarujem karijeru koju obožavam zahvaljujući jeziku. I nakon više godina rada, isti italijanski jezik povezao me je sa psihologijom…

Positive psicology poklanja pažnju faktorima koji život čine vrednim življenja i koji promovišu blagostanje. Fokus, dakle, nije na problemima, već na onome što je u redu kod ljudi i radi se na jačanju njihovih snaga. Teži se pomeranju osobe ne od -5 do 0, već od 0 do +5. Pozitivna psihologija pokušava da odgovori na pitanja poput sledećih: Koje su karakteristike srećnih ljudi? Kakvu snagu poseduju ljudi koji se efikasno suočavaju sa teškoćama? … Bavi se zapravo pitanjem: Šta je to što je u redu kod ljudi?

Elite Academy u svom radu koristi pristup pozitivne psihologije. Fokusirajući se na jake strane i razvoj potencijala saradnika, promovišući pozitivan lideršip, efikasno suočavanje sa stresom, kvalitetnu komunikaciju, poštovanje i uvažavanje, doprinela je boljem poslovanju velikog broja kompanija u Italiji i Srbiji, a i šire.

Želela bih da podelim sa vama sjajnu metaforu sa kojom sam se srela upravo na EI edukaciji, u nadi da ćete uspeti da je uspešno primenite na svoj život, da bolje sagledate sebe i da vam može biti od koristi u teškim životnim momentima ili kao vodič u dobru. Na našim edukacijama polaznici imaju priliku da detaljno prorade metaforu. Kroz pisanu reč nije moguće podržati vas u razradi detalja, ali se nadam da će vam deo koji navodim poslužiti kao vodič u razmišljanju. Za sve vas, koji biste ipak da uz našu podršku upoznate bolje sebe ili investirate u svoje zaposlene i kompaniju, radovaće nas da nas kontaktirate milena.torbica@elite-academy.rs (https://elite-academy.rs/kontakt/).

Metafora broda na pučini – obuhvata više različitih ključnih aspekata ljudskog funkcionisanja:

  • Voda- naša direktna fizička realnost. Baš kao što brod plovi po vodi, tako se i mi krećemo i živimo u određenom okruženju u kome ostvarujemo interakciju. Ovo okruženje uključuje razne aspekte: posao, odnos sa partnerom, prijatelji, naša finansijska situacija itd.

 

  • Kompas- koristimo ga za orijentaciju. Pokazuje pravac u odnosu na okruženje. Naš kompas su naše emocije i osećanja i predstavljaju vredan vodič za kretanje kroz okean života. Ovde pripada i intuicija. Koriste nam i pozitivna i negativna iskustva. Treba da ih posmatramo kao feed back i da im dopustimo da budu prisutna i upotrebimo ih za životno putovanje. Pozitivna iskustva poput radosti i opuštenosti signaliziraju nam blagostanje i informišu nas da smo na pravom putu. Negativna iskustva, poput straha, pokazuju nam da moramo obratiti pažnju: moguće je da smo se približili granici zone komfora. Pošto nismo sigurni šta se nalazi sa druge strane okeana, uplašeni smo. Strah nam može ukazati na to da imamo priliku da proširimo vidike i svoju zonu komfora. A isto tako, ukazuje nam i na to da nam je to što nas plaši važno i pruža nam uvid u vrednost sopstvene ličnosti.

 

  • Kormilo- točak života- naše vrednosti: određuju kako želimo da živimo, kuda idemo. Odgovaraju na pitanje: šta ti je važno u životu? Kada živimo u skladu sa svojim istinskim vrednostima prati nas osećaj ispunjenosti životne svrhe. Kada čovek izgubi vezu sa svojim vrednostima, to je često zbog toga što jedan ili više drugih elemenata broda dobija nesrazmeran nivo pažnje. Na primer, čovek koji doživljava strah (kompas: element 2) može provesti dosta vremena pokušavajući da kontroliše i smanji strah, odnosno svoja unutrašnja iskustva. Drugim rečima, nepotrebna pažnja je usmerena na emociju, a „sigurnost“ i „kontrola“ postaju glavni pravac kretanja njegovog broda. Paradoksalno, plovidba u ovom pravcu može izazvati porast straha. Vrednosti „sigurnost“ i „kontrola“ na taj način utiču na njegovo blagostanje na negativan način.

 

  • Curenje- slabosti ličnosti: karakteristike koje smanjuju osećaj blagostanja i ispunjenosti. Slabosti mogu biti prisutne na fizičkom nivou (glad, napor…), kognitivnom (briga, samookrivljavanje…) ili ponašajnom nivou (udovoljavanje drugima, agresija…). Možemo reći da su to naši unutrašnji stresori. Ideja da se treba fokusirati na osvešćivanje slabosti ima za cilj popravljanje slabosti i postizanje blagostanja na taj način. Razgovarajući na nivou metafore, popravka kvara omogućiće brodu da nastavi uspešno da plovi. Činjenica je da ukoliko ne popravimo pukotinu, brod će potonuti.

 

  • Jedra- lične snage i faktori koji olakšavaju postizanje ciljeva i povećavaju blagostanje i cvetanje ličnosti. Ovi faktori predstavljaju pozitivne osobine koje se ogledaju u mislima, osećanjima i ponašanju osobe. Snage uključuju načine razmišljanja, osećanja i ponašanja koje su autentične i ulivaju pozitivnu energiju. To omogućava optimalno funkcionisanje osobe, razvoj i delanje. Primer snaga mogu biti efektivno suočavanje sa stresnim situacijama, optimizam ili prihvatanje, ali i aktivnosti poput pisanja ili crtanja… Jedra omogućavaju brodu da plovi ka željenoj destinaciji.

Kroz program Elite Academy edukacija jačate dodatno svoje snage i popravljate slabosti.

  1. Vreme- spoljni faktori i životna dešavanja. Ponekad imamo povoljan vetar u svojim jedrima i možemo optimalno koristiti svoje snage. A ponekad vetar i kiša otežavaju našu plovidbu: gubitak drage osobe, gužva u saobraćaju… Nad ovim dešavanjima nemamo kontrolu, ali način na koji se suočavamo sa njima u značajnoj meri odrediće naše blagostanje.
  2. Drugi brodovi- ljudi koji su u našem okruženju. Drugi brodovi mogu uticati na nas na pozitivan ili na negativan način. Od svog okruženja možemo dobiti podršku ili neodobravanje. Važno je ostati veran svojim vrednostima.
  3. Destinacija- cilj kome čovek teži. Kreiranje ciljeva i njihovo dostizanje predstavljaju važne procese kojima uspevamo da konkretizujemo svoje vrednosti. Ostvarivanje ciljeva koji su nama važni pomaže izgradnji samopouzdanja i ličnoj efikasnosti.

Elite Academy program Lična efikasnost vodi vas upravo kroz sve ove segmente metafore.

Približila bih vam kako to delimično izgleda na našoj edukaciji:

Da li ste razmišljali o svojim vrednostima? (dobijate podršku u definisanju svojih vrednosti)

Šta je to što zauzima prve tri pozicije u vašem sistemu vrednosti?

Koliko su vaši ciljevi u skladu sa vašim vrednostima?

Da li i pod kojim uslovima pristajete na kompromise?

Ako da, koja je cena koju za to plaćate? Čega se odričete zbog toga?

Jedno od mojih omiljenih pitanja: Imate li života za to? (za sve kompromise koje pravite, a koji su suprotni vašim najdubljim vrednostima i udaljavaju vas od sreće)

Mir, životna radost i hrabrost – moje top 3 vrednosti. To je ono što je meni u životu važno i gde ne pravim kompromise.

Svaki vaš odgovor je u redu dok god lepo dišete i mirno spavate, sa radošću u srcu. I dok god se budite nasmejani i zadovoljni svojim izborima.

Vi ste kapetan. Vi imate moć da donesete odluku, da okrenete kormilo u određenom smeru. Vi niste vaša slabost, vi ste Kapetan! Mogli biste osvestiti svoju slabost i učiniti nešto po tom pitanju. To kako se kapetan odnosi prema ovih osam elemenata broda predstavlja njegov odnos prema njemu samom i prema drugima. Zamislite sada da kapetan veruje da njegov brod nema nikakvu vrednost upravo zbog pukotine kroz koju ulazi voda. Uprkos svim lepim putovanjima i veličanstvenim iskustvima i uspomenama… To bi ostavilo teške posledice na odnos koji kapetan ima prema elementima broda. Ovako, otprilike, izgleda slika odnosa većine ljudi prema svojim slabostima. Mnogo je ljudi koji se plaše da pogreše i koji sebe teško kažnjavaju zbog greške, ne dozvoljavajući time sebi da budu ljudi i da prihvate sebe sve sa tim greškama. Pokazuju da nemaju samo-saosećanja. Važno je da primetimo da nije sama slabost ta koja dovodi do lošeg osećanja čoveka, već njegov odnos prema njoj. Bitno je, dakle, da identifikujemo i odnos kapetana prema svakom od ovih osam elemenata, a određuju ga: pažnja, misli, motivacija, akcija.

Do nastavka, divan dan vam želim!

Milena

Elite Academy Balkans

Predhodna vest
Sledeća vest

Nema proizvoda u korpi.

X