Testovi profesionalne orijentacije

OIP-TEST-BROŠURA-ELITE-ACADEMY

OIP+ test razvijen je za upotrebu u širokom spektru situacija procene i usmeravanja ispitanika. Test je

razvijen u Ujedinjenom Kraljevstvu na velikom uzorku pojedinaca iz različitih starosnih i profesionalnih

grupa i društvenih pozadina. Stoga je OIP+ posebno prikladan za upotrebu u proceni i davanju smernica

i prilagođen je za upotrebu na području Balkana. OIP+ sadrži šesnaest skala, osam za merenje ličnih

radnih potreba i osam za merenje interesovanja za zanimanje. Svaka od ličnih radnih potreba OIP+

prikazana je na bipolarnoj skali, odnosno, visoki ili niski skorovi na svakoj skali mere suprotne

karakteristike (npr. ekstravertan prema introvertan, itd.). Karakteristike koje meri OIP+ izabrane su iz

dva razloga. Najpre, zbog njihove relevantnosti u donošenju odluka ispitanika, proceni i smernicama, i

drugo, zbog opsežnih naučnih dokaza (na osnovu ispitivanja i istraživanja) koji pokazuju njihovu

validnost. Stoga, korisnik testa može biti uveren da OIP+ meri značajne aspekte interesovanja

ispitanika za zanimanja i ličnih radnih potreba.

Predhodna vest
Sledeća vest

Nema proizvoda u korpi.

X