Vrhunski lideršip

Lideri se često suočavaju sa etičkim dilemama. Kako onda mogu odrediti kada se približavaju opasnoj teritoriji? Postoje tri glavne psihološke dinamike koje vode prelasku moralnih linija. Prvo, tu je omnipotentnost: kada se neko oseća toliko uzvišeno i pravo da veruje da se pravila pristojnog ponašanja ne odnose na njih. Drugo, imamo kulturnu otupelost: kada drugi igraju uz i postepeno počinju da prihvataju i usvajaju devijantne norme. Konačno, vidimo opravdani nemar: kada ljudi ne govore o etičkim prekršajima jer razmišljaju o neposrednim nagradama kao što je održavanje dobrog odnosa sa moćnima.

Iste dinamike dolaze do izražaja kada se prelaze mnogo veće linije u korporativnoj areni: optužbe za korupciju u Nissanu, optužbe za seksualno uznemiravanje u medijskom sektoru, kršenja privatnosti na Facebooku, pranje novca u finansijskom sektoru i uloga farmaceutskih kompanija u krizi opioida.

Iako je teško, ako ne i nemoguće, pronaći dokaze da su lideri postali manje etični tokom godina, neki upozoravaju na opasnost. Warren Buffett, objašnjavajući prakse Berkshire Hathawaya u godišnjem pismu akcionarima, napominje da su on i potpredsednik Charlie Munger“…videli svakakvo loše korporativno ponašanje, kako računovodstveno tako i operativno, indukovano željom menadžmenta da zadovolji očekivanja Wall Streeta. Ono što počinje kao ‘nevina’ prevara kako se ne bi razočarao ‘Street’ – recimo, preopterećenje trgovine na kraju kvartala, zatvaranje očiju pred rastućim osiguravajućim gubicima, ili povlačenje iz ‘kolača’ rezervi – može postati prvi korak ka potpunom prevarama.“

Buffettova napomena je važna jer se zapravo odnosi na većinu nas: ni sveci ni kriminalci, već dobronamerni lideri koji ponekad ne konsultuju svoj moralni kompas dok brzo napreduju kroz pejzaž pun mina i zamki. Za tu većinu, moralno liderstvo nije samo pitanje delovanja u dobrom ili lošem verovanju. Radi se o navigaciji kroz ogroman prostor između.

Kako znate kada vi, ili vaš tim, idete ka etičkom propustu? Evo više o tome kako prepoznati omnipotentnost, kulturnu otupelost i opravdani nemar u sebi i u svom timu, i nekoliko saveta o borbi protiv svake dinamike:

Omnipotentnost. Mnogi moralni propusti mogu se pratiti do ovog osećaja da ste nepobedivi, nedodirljivi i hiper-sposobni, što može energizovati i stvoriti osećaj euforije. Za omnipotentnog lidera, pravila i norme su namenjena svima osim njima. Prelazak linije se manje oseća kao prekršaj, a više kao ono što im se duguje. Osećaju da imaju pravo da preskoče ili prekroje linije. Na primeru večere iznad, nije slučajnost što se entitlovano i omalovažavajuće ponašanje izvršnog direktora pojavljuje.

Psihologija iza neetičkog ponašanja
od Merete Wedell-Wedellsborg
12. april 2019.

Predhodna vest
Sledeća vest

Nema proizvoda u korpi.

X