ELITE ACADEMY BULGARIA IS STARTING ON 11.11.2019.

Elite Academy Balkans Революция в HR сектора – Италиански уникален метод за организационно развитие Как да развиете максимално потенциала на компанията? Научете повече за нас, нашата дейност и най-новите HR методи за обучение, подбор и мотивация на кадри, които досега