Miša Pavićević

Miša Pavićević

Radom na sebi do boljih rezultata u privatnom, poslovnom životu, više zadovoljstva, sreće i zdravlja!! EAB u Čačku, 8.4.2023. Hotel Livade 10h30-18h

Da bismo bili efikasni u poslu, društvu, organizaciji, .. neophodno je da smo lično efikasni. Postavljanje ciljeva, izrada planova, karakteristike za istrajnost poštovanja planova, samodisciplina, samomotivacija, energija za dostizanje ciljeva… su neki parametri za ostvarivanje. Kako sačuvati energiju, podići je,…