• Značaj pravilnog planiranja i efikasnog upravljanja na svim socijalnim mrežama
  • Kada, Kako, Kome nešto reći
  • Koristiti pravilno Twitter, Facebook, LinkedIN, Instagram, WhatsApp, u cilju poslovnog oglašavanja