Revolucija traje..u Čačku 8.4.2023. Hotel Livade od 9h

Sve veći problemi u sektoru ljudskih resursa su uzrok i slabljenja rezultata kompanija, ili tendencije ka tome.. Loša je vest da ih je sve više, ali je dobra vest da je sve u našim rukama, tj. zavisi od nas. Kako zadržati kvalitetne ljude i stručnjake, kako ih motivisati, kako zaposliti nove, i kako napraviti vrhunski tim koji će garantovati visoke performanse kompanije... to su pitanja na koje ćete dobiti odgovore. Na jedan način smo došli do sadašnje situacije, ali za nove izazove treba menjati strategiju, taktiku, tim, vodjstvo, komunikaciju...