Uncategorized

Kako komuniciramo?

Komunikacija, s razlogom popularna tema u svetu poslovanja i u životu uopšte. Jedan od osnovnih uslova da bi se jedna komunikacija uopšte mogla nazvati komunikacijom jeste da postoje POŠTOVANJE i UVAŽAVANJE. Ako naš sagovornik oseti da ulazimo u komunikaciju bez ovih ključnih elemenata, nećemo uspeti da prenesemo suštinu svoje poruke i nećemo ostvariti nameru sa […]
Pročitaj više

Rezultati

Fenomen… slučajno. Rezultati, rezultati i opet rezultati. Nema sumnje da smo svi ocenjeni, mereni i čak prosuđeni na osnovu rezultata koje postižemo na poslu i u životu. Postoje rezultati koji su lakši za merenje, drugi koji zahtevaju složenije sisteme, a ima i onih koji su nemogući da se objektivno izmere. Još od vremena osnovne škole […]
Pročitaj više

Menadžer promena

Brzina razmišljanja i samopouzdanje su dva međusobno povezana koncepta koja mogu voditi osobu kroz teško prilagođavanje vlastitih šema i navika u odnosu na stalnu promenu konteksta u kojem ona deluje. Istovremeno, oni predstavljaju osnovu na kojoj menadžer može izgraditi potrebne strategije promena prilagodljive svakom resursu kako bi postigli ili nastavili da postižu najbolje od svojih […]
Pročitaj više

,,Ključnu razliku između lidera koji uspevaju i onih koji ne uspevaju čini veština učenja, adaptacije i ličnog razvoja.“ (Toni Gambil)

Jedna od najtežih lekcija koje lider treba da savlada jeste kako da se oslobodi uverenja i ponašanja koja su dugo već sastavni deo njegove ličnosti i koja su mu u prošlosti koristila i doprinela postizanju ciljeva i rezultata, ali za budućnost više nisu funkcionalna. Blokiraju ga, udaljavaju od željenih ciljeva, sputavaju, oduzimaju snagu, sreću i […]
Pročitaj više

Nema proizvoda u korpi.

X