Direktor edukacije Elite Academy Balkans, Milena Torbica dodeljuje diplome novoj generaciji Lidera u kompaniji Steftrans