Prezentacija namenjena članovima Hellenic Business Association u Srbiji

HBA

Start Time

09:30

25/02/2020

Finish Time

11:00

25/02/2020

Address

B hotels, Zemunska 24, Novi Beograd (preko puta Hellenic petrol i Eko pumpe)

Event Participants