Besplatna edukacija namenjena vlasnicima i direktorima kompanija!! Najnovije metodologije u radu sa ljudskim resursima Kako napraviti vrhunski tim