Test provere “zdravlja” vaše kompanije, tj. stanja u pojedinim sektorima ili oblastima delovanja kompanije

Popunjava ga vlasnik ili direktor, osoba koja vodi poslovanje.

Odgovara se napreciznije na 50 pitanja, od kojih po 5-6 se odnose na različite oblasti, a nakon toga i neki podaci o kompaniji kako bi imali jasniju sliku. U polje koje odgovara vašem odgovoru upisati broj 1, ostala polja ostavite praznim.

Popunjeni formular nam vraćate na mail fobs@elite-academy.rs i nakon toga organizujemo zoom video meeting ili sastanak, gde bi vam predstavili vaše rezultate, tj. trenutno stanje vaše kompanije u različitim sektorima, dali neke savete u vezi poboljšanja, i predložili neke konkretne akcije.

Fobs i isporuka rezultata, konsultacija i savet su besplatni.

Nakon odredjenog vremena možemo ponovo uraditi test i videti da li smo uspeli da popravimo situaciju u odredjenim sektorima i napravimo vidljivi napredak.

Elite academy nudi konsultantske projekte i personalizovane obuke, kvalifikovane tutore koji mogu pružiti podršku klijentu u fazi primene najjsavremenijih metoda

Cilj Akademije je da kompanijama stavi na raspolaganje nezaobilazan instrument  za njihov razvoj, praktična, pragmatična, aktuelna i pre svega, delotvorna rešenja