• Imati strategiju koja definiše naše jake strane
  • Ono što nas čini jedinstvenim u odnosu na konkurenciju
  • Na efikasan način pokazati šta znamo da radimo i zašto baš nas treba odabrati