• Obuka koja vam omogućava da steknete široko znanje o svim tipologijama klijenata
  • Šta ga pokreće, šta u njemu budi poverenje
  • Prioriteti pri donošenju odluka klijenta
  • Tehnike pravog pristupa
  • Novi model od customer satisfaction do human satisfaction