Kapetan

Možda među vama postoji neko ko ne razume najbolje način ljudskog funkcionisanja i ko se ponekad nađe u teškim situacijama prvenstveno izazvanim unutrašnjim stresorima. Ili imate neku dragu osobu koja je u sličnoj situaciji i ne znate kako da joj pomognete... Za vas delim saznanja do kojih sam došla upravo tražeći i sama način da razumem određene stvari u vezi sa ljudskim funkcionisanjem. Trenutno pohađam edukaciju Emotional intelligence-masterclass na Positive psicology institutu (Holandija) i mnogo sam srećna zbog toga. Obožavam edukacije.

Možda među vama postoji neko ko ne razume najbolje način ljudskog funkcionisanja i ko se ponekad nađe u teškim situacijama prvenstveno izazvanim unutrašnjim stresorima. Ili imate neku dragu osobu koja je u sličnoj situaciji i ne znate kako da joj pomognete… Za vas delim saznanja do kojih sam došla upravo tražeći i sama način da razumem određene stvari u vezi sa ljudskim funkcionisanjem. Trenutno pohađam edukaciju Emotional intelligence-masterclass na Positive psicology institutu (Holandija) i mnogo sam srećna zbog toga. Obožavam edukacije.

Positive psicology poklanja pažnju faktorima koji život čine vrednim življenja i koji promovišu blagostanje. Fokus, dakle, nije na problemima, već na onome što je u redu kod ljudi i radi se na jačanju njihovih snaga. Teži se pomeranju osobe ne od -5 do 0, već od 0 do +5. Pozitivna psihologija pokušava da odgovori na pitanja poput sledećih: Koje su karakteristike srećnih ljudi? Kakvu snagu poseduju ljudi koji se efikasno suočavaju sa teškoćama? … Bavi se zapravo pitanjem: Šta je to što je u redu kod ljudi?

Elite Academy u svom radu koristi pristup pozitivne psihologije. Fokusirajući se na jake strane i razvoj potencijala saradnika, promovišući pozitivan lideršip, efikasno suočavanje sa stresom, kvalitetnu komunikaciju, poštovanje i uvažavanje, doprinela je boljem poslovanju velikog broja kompanija u Italiji i Srbiji, a i šire.

Želela bih da podelim sa vama sjajnu metaforu sa kojom sam se srela upravo na EI edukaciji, u nadi da ćete uspeti da je uspešno primenite na svoj život, da bolje sagledate sebe i da vam može biti od koristi u teškim životnim momentima ili kao vodič u dobru. Na našim edukacijama polaznici imaju priliku da detaljno prorade metaforu. Kroz pisanu reč nije moguće podržati vas u razradi detalja, ali se nadam da će vam deo koji navodim poslužiti kao vodič u razmišljanju. Za sve vas, koji biste ipak da uz našu podršku upoznate bolje sebe ili investirate u svoje zaposlene i kompaniju, radovaće nas da nas kontaktirate milena.torbica@elite-academy.rs (https://elite-academy.rs/kontakt/).

Metafora broda na pučini – obuhvata više različitih ključnih aspekata ljudskog funkcionisanja:

1.     Voda- naša direktna fizička realnost. Baš kao što brod plovi po vodi, tako se i mi krećemo i živimo u određenom okruženju u kome ostvarujemo interakciju. Ovo okruženje uključuje razne aspekte o kojima govorimo na našoj osnovnoj edukaciji: posao, odnos sa partnerom, prijatelji, naša finansijska situacija itd. Kakva je vaša realnost?

2. Kompas- koristimo ga za orijentaciju. Pokazuje pravac u odnosu na okruženje. Naš kompas su naše emocije i osećanja i predstavljaju vredan vodič za kretanje kroz okean života. Ovde pripada i intuicija. Koriste nam i pozitivna i negativna iskustva. Treba da ih posmatramo kao feed back i da im dopustimo da budu prisutna i upotrebimo ih za životno putovanje. Uspevate li u tome?

3. Kormilo- točak života- naše vrednosti: određuju kako želimo da živimo, kuda idemo. Odgovaraju na pitanje: šta ti je važno u životu? Kada živimo u skladu sa svojim istinskim vrednostima prati nas osećaj ispunjenosti životne svrhe. Kada čovek izgubi vezu sa svojim vrednostima, to je često zbog toga što jedan ili više drugih elemenata broda dobija nesrazmeran nivo pažnje. Detaljan individualan rad očekuje vas na našem basic programu.

4. Curenje- slabosti ličnosti: karakteristike koje smanjuju osećaj blagostanja i ispunjenosti. Slabosti mogu biti prisutne na fizičkom nivou (glad, napor…), kognitivnom (briga, samookrivljavanje…) ili ponašajnom nivou (udovoljavanje drugima, agresija…). Možemo reći da su to naši unutrašnji stresori… Da li ste svesni svojih?

5.Jedra- lične snage i faktori koji olakšavaju postizanje ciljeva i povećavaju blagostanje i cvetanje ličnosti. Ovi faktori predstavljaju pozitivne osobine koje se ogledaju u mislima, osećanjima i ponašanju osobe. Snage uključuju načine razmišljanja, osećanja i ponašanja koje su autentične i ulivaju pozitivnu energiju. To omogućava optimalno funkcionisanje osobe, razvoj i delanje. Korstite li svoje snage?

Kroz edukativne programe Elite Academy Balkans jačate dodatno svoje snage i popravljate slabosti. 

6. Vreme- spoljni faktori i životna dešavanja. Ponekad imamo povoljan vetar u svojim jedrima i možemo optimalno koristiti svoje snage. A ponekad vetar i kiša otežavaju našu plovidbu: gubitak drage osobe, gužva u saobraćaju… Kako se suočavate sa tim?

7. Drugi brodovi- ljudi koji su u našem okruženju. Drugi brodovi mogu uticati na nas na pozitivan ili na negativan način. Od svog okruženja možemo dobiti podršku ili neodobravanje. Ostajete li verni sebi?

8. Destinacija- cilj kome čovek teži. Kreiranje ciljeva i njihovo dostizanje predstavljaju važne procese kojima uspevamo da konkretizujemo svoje vrednosti. Ostvarivanje ciljeva koji su nama važni pomaže izgradnji samopouzdanja i ličnoj efikasnosti. Kako stoijte sa svojim ciljevima?

Kroz sve ove segmente metafore provodimo vas kroz Elite Academy Balkans osnovni program ličnog razvoja. Nakon postavljanja ili rekonstruisanja temelja, nastavljamo sa ostalim edukacijama ciljajući na osnaživanje polaznika.

Približila bih vam kako to delimično izgleda na našoj edukaciji:

Da li ste razmišljali o svojim vrednostima? (dobijate podršku u definisanju svojih vrednosti)

Šta je to što zauzima prve tri pozicije u vašem sistemu vrednosti?

Koliko su vaši ciljevi u skladu sa vašim vrednostima?

Da li i pod kojim uslovima pristajete na kompromise?

Ako da, koja je cena koju za to plaćate? Čega se odričete zbog toga?

Svaki vaš odgovor je u redu dok god vam se srce raduje. I dok god se budite nasmejani i zadovoljni svojim izborima.

Vi ste kapetan. Vi imate moć da donesete odluku, da okrenete kormilo u određenom smeru. Vi niste vaša slabost, vi ste Kapetan! Mogli biste osvestiti svoju slabost i učiniti nešto po tom pitanju. To kako se kapetan odnosi prema ovih osam elemenata broda predstavlja njegov odnos prema njemu samom i prema drugima. Zamislite sada da kapetan veruje da njegov brod nema nikakvu vrednost upravo zbog pukotine kroz koju ulazi voda. Uprkos svim lepim putovanjima i veličanstvenim iskustvima i uspomenama… To bi ostavilo teške posledice na odnos koji kapetan ima prema elementima broda. Ovako, otprilike, izgleda slika odnosa većine ljudi prema svojim slabostima. Mnogo je ljudi koji se plaše da pogreše i koji sebe teško kažnjavaju zbog greške, ne dozvoljavajući time sebi da budu ljudi i da prihvate sebe sve sa tim greškama. Pokazuju da nemaju samo-saosećanja. Važno je da primetimo da nije sama slabost ta koja dovodi do lošeg osećanja čoveka, već njegov odnos prema njoj. Bitno je, dakle, da identifikujemo i odnos kapetana prema svakom od ovih osam elemenata, a određuju ga: pažnja, misli, motivacija, akcija.

Do nastavka, divan dan vam želim!

Milena Torbica

Elite Academy Balkans