Tim Elite Academy Balkans, sastavljen od vrhunskih profesionalaca iz različitih oblasti, sa velikim domaćim i internacionalnim iskustvom vam može ponuditi:

  1. Krizni menadžment – Vodjenje vaše kompanije u kriznim trenucima
  2. Change management – Vodjenje vaše kompanije kroz ciklus promene procesa
  3. Restruktuiranje kompanije – Reorganizacija organa, sektora, oblasti, procedura, pravila i uzanci
  4. Razvoj pojedinih sektora ili oblasti kompanije (management, prodaja, proizvodnja, marketing, PR, HR..)
  5. Povezivanje  sa stranim kompanijama i konsultantske usluge u vezi sa zajedničkim aktivnostima sa tim kompanijama (parterstvo, joint-venture, ugovori, distributerstva, zastupništva, organizacija prodaje, proizvodnje, outsourcing-a, distribucije, logistike, idr.)
  6. Finansijski aranžmani (kreditiranja, fondovi..)
  7. Pripreme za akviziciju ili prodaju pravnih subjekata
  8. Ostale konsultantske usluge

Elite academy nudi konsultantske projekte i personalizovane obuke, kvalifikovane tutore koji mogu pružiti podršku klijentu u fazi primene najjsavremenijih metoda

Cilj Akademije je da kompanijama stavi na raspolaganje nezaobilazan instrument  za njihov razvoj, praktična, pragmatična, aktuelna i pre svega, delotvorna rešenja