Šta čini sjajnog lidera? Dvadeset kvaliteta lidera

Biti lider u željenoj oblasti, bilo da govorimo o poslu, porodici, školi, društvu, sportu, politici ili udruženjima, nije jednostavno. Nakon što ste došli na poziciju lidera, potrebno je i umeti zadržati je. Ako ste od nedavno na čelu tima, poznavanje i razvijanje ključnih kvaliteta efikasnog lidera trebalo bi da bude sastavni deo vašeg puta ka uspehu. Ako već imate bogato lidersko iskustvo, korisno će vam biti da se podsetite, ili možda i nešto novo saznate.

Teoretsko poznavanje liderstva i stvarno vođenje ljudi dve su različite stvari.

Liderstvo je proces uticaja kroz koji lider upravlja odnosima između sledećih elemenata:

 1. svojih ličnih veština;
 2. težnji sledbenika;
 3. kulture organizacije u kojoj posluje;
 4. očekivanja članova tima;
 5. tima u kom deluje.

Da bi se to postiglo podrazumeva se da je Lider sposoban da definiše ciljeve, da je u stanju da efikasno komunicira sa svojim saradnicima ostvarujući uticaj, da zna kako da ih motiviše i podrži u realizaciji cilja. Liderstvo u kompaniji takođe podrazumeva sposobnost Lidera da učini da ga saradnici slede sa entuzijazmom, a ne da nameće ono što treba da bude obavljeno. Reč je o evoluciji u načinu rada, ali i načinu postojanja…

Pročitajte sve karakteristike i budite iskreni prema sebi tako što ćete proceniti da li i u kojoj meri  posedujete određenu karakteristiku.

 • Kompetentnost: Osoba na čelu poslovnog tima mora da radi svoj posao bolje od drugih. Lider je žedan znanja, nikada se ne umara od učenja i prevazilaženja samog sebe. Zna da se tržište menja i samim tim je i sam spreman da se menja i stiče nova znanja. Lider je svestan vrednosti koju ima učenje, unapređivanje, eksperimentisanje i proširivanje opsega sopstvenih veština i sposobnosti. Zna da bude primer i takođe zna da ljudi radije prate one koji znaju svoj posao, nego one koji samo tvrde da znaju. Lider mora odlično da poznaje proizvod ili uslugu koje promoviše njegova kompanija. U tome mora biti ne samo stručan već i strastveni poznavalac.
 • Volja: Svestan je izuzetne moći koju ima volja. On prvi zna da ako je danas na čelu tima, to je postigao zahvaljujući činjenici da je to želeo. Ako neko radi nešto nevoljno nikada neće dostići izvrsnost, biće osrednji kao i njegovi rezultati, a u slučaju da se radi o lideru, to će se preneti i na njegov tim.
 • Osećaj odgovornosti:Odgovornost u praksi znači da se osećamo kao uzrok onoga što nam se događa, u dobru i u zlu. To nema nikakve veze sa krivicom, jer odgovornost ima pozitivniju konotaciju i fokusira se na činjenicu da ako uzrokujemo (direktno ili indirektno) posledice koje proizlaze iz naših ideja i postupaka, mi takođe imamo moć i da ih promenimo, popravimo i poboljšamo.

Dobar lider oseća se kao uzrok, a ne kao posledica, govori uzročnim jezikom i nikada ne koristi jezik krivice i žrtve. Drži konce svog života i svojih rezultata u svojim rukama. Fokusira se na rešenja, a ne na probleme. Svestan je činjenice da dostizanje korporativnog cilja zavisi pre svega od njega i iz tog razloga bira saradnike koji dele isto mišljenje. Nema liderstva bez preuzimanja odgovornosti. To je neophodna karakteristika koja je evidentna kada je lider, a samim tim i Tim, spreman da učini sve što je potrebno kako bi postigao rezultat.

 • Jasne ideje: ,,Ako ne znate gde želite da idete, verovatno ćete završiti na nekom drugom mestu.”

Citat kanadskog psihologa Lorensa Dž. Pitera odlično sažima ovaj koncept. Bez jasnih ideja i bez Vizije bićete izgubljeni i vaši rezultati će takođe biti gubitak. Onaj ko ima odgovornost da upravlja timom mora nužno imati i jasne ideje o tome gde, kako i kada zajedno sa timom može stići do važnih ciljeva. Imati viziju, ne znači nužno unapred znati svaki detalj puta, već imati jasnu konačnu sliku onoga što stvarate. Jasnost ideja odnosi se i na vrednosti kojima se vodimo. Vrednosti su od suštinskog značaja za donošenje odluka,, jer štite dobrobit tima i pomažu da se efikasnije ostvare korporativni ciljevi.

 • Sigurnost u sebe: Malo je ljudi koji su spremni da prate nesigurnog lidera, čak i u slučaju da je kompetentan i da je njegova vizija sjajna. Kompetentnost nikad ne može nadoknaditi manjak sigurnosti. Nesigurni lideri su poprilično opasni unutar kompanije. Liderska pozicija teži pojačavanju evidentne dinamike funkcionisanja tima i ako dinamika tima pokaže slabosti, lider će izgledati još slabije i nepouzdanije. Nesigurnost lidera uzrokuje negativne posledice po tim, kao što su opšta nesigurnost i nedostatak akcije. Nesiguran tim biće spor, nesklon promenama, na kraju će imati zamršene procedure: biće slabo produktivan.

Biti siguran u sebe znači imati svest o vlastitim resursima, verovati u vlastite sposobnosti, oslanjajući se na intuiciju. Sigurni lideri stvaraju opušteno i kolaborativno radno okruženje. Nemaju strah od sučeljavanja mišljenja, preispituju se, znaju kako da delegiraju i kada neko postigne uspeh ili se istakne u određenom području, zadovoljni su time. Na ovaj način, ljudi su motivisani da rade sve bolje i bolje.

 

 • Preuzimanje inicijative: Morate raditi da biste postigli rezultate, morate biti spremni na nova iskustva i promeniti kurs kretanja ako je to potrebno. Lider ne može sebi priuštiti čekanje da prilike samej pokucaju na vrata, mora biti spreman da ih traži i / ili da ih stvara, preuzimajući možda i određen rizik.
 • Donošenje odluka: ,,Postoji trenutak u kome moramo energično odlučiti šta da radimo, inače će neumoljivi nalet događaja doneti odluku umesto nas.“ (Bendžamin Frenklin)

Posao lidera podrazumeva donošenje odluka u svakoj situaciji i na svakodnevnom nivou. Kada je u pitanju postizanje cilja, on će morati da odluči koju strategiju da sledi, koga uključiti, koji je rok. U slučaju problema, biće pozvan da donese odluku i reši ga. Kako bi bio efikasan u procesu donošenja odluka, lider mora da razvije analitičke sposobnosti, da jasno zna svoje vrednosti, kao i vrednosti kompanije, da bude fokusiran na rezultat i na cilj koji želi da postigne, da bude siguran u sebe i u svoju kompetentnost i na kraju da bude hrabar.

 • Postizanje rezultata: Lider zna da dobro obavlja svoj posao onda kada postiže rezultate. Rezultati su jedinična mera uspeha. Velike ideje prati uporno delanje i iz njih proizlaze podjednako dobri rezultati. To je jedini način na koji će alhemijska formula uspeha biti savršena i efikasna.
 • Ulivanje poverenja: Kako bismo sledili lidera, on mora da prenosi pozitivnu energiju. Ljudi imaju tendenciju da se prepuste kada osete da se mogu osloniti na vas i da su, prateći vas, na sigurnom. Poverenje je lanac koji ujedinjuje tim i čini ga jačim i produktivnijim. Kako se to postiže? Pre svega, time što ćete biti iskreni i odani. Takođe je bitno biti dosledan onome što govorimo: ,,radite ono što govorite, govorite ono što radite“.

 

 • Zasluge: Dobar lider ne preuzima za sebe više od realnih zasluga. Skroman je i uvažava ljude koji su mu pomogli da uspe. Ne skriva njihove zasluge. Zahvalnost je sinonim integriteta i veličine čoveka. Svi mi rastemo i usavršavamo se zahvaljujući drugim ljudima.

Recite ,,hvala“ najmanje tri puta dnevno! Što više koristite ovu magičnu reč, to će biti više prilika za to.

 • Analitička sposobnost (lucidnost): Analitička sposobnost je veoma važna za rešavanje problema i / ili donošenje odluka. Ako lider nije u stanju da ostane miran i sistematski analizira situaciju, imaće ozbiljne poteškoće u upravljanju istom. Kada je teško, lider ne paniči. Fokusira se na rešavanje problema, razdvajajući važne stvari od onih koje to nisu, ne gubi se u posledicama.
 • Strast: Strast je pravi motor lideršipa. Teško da će ljudi pratiti nekoga ko ne voli ono što radi. Strast je plamen koji rasplamsava životnu energiju u ljudima. Menadžer koji ne oseća strast prema onome što radi teško da će postići uspeh. Prava strast je ona koja te vodi da se svakog dana potrudiš za nešto u šta veruješ, sa radošću i optimizmom.
 • Efikasna komunikacija: ,,Način na koji lideri komuniciraju privlači osobe viziji i horizontu.” (Dag Firebauh)

Lider mora da vlada umetnošću komunikacije kako u individualnim tako i u grupnim situacijama. Komunikacija predstavlja ,,stvaranje zajedničkog iskustva“, upoznavanje, učenje. Dakle, podrazumeva jedinstvo, vezu između onoga ko prenosi poruku i onoga ko je prima. Veliki govornici su takođe i veliki slušaoci, jer znaju da je potrebno poznavati sagovornika kako bi mu na adekvatan način preneli odgovarajuće poruke. Komunikacija služi lideru da na svakodnevnom nivou prenese strast, emocije, da motiviše, uključi tim i da postigne da ljudi dobro obavljaju date zadatke. Ničemu ne služe velike ideje, ako niste u mogućnosti da ih prenesete svom timu!

 • Ugled: Ugled se ne dobija automatski dodelom vlasti. Reč je o kvalitetu koji vam se priznaje kao rezultat vašeg integriteta i pokazane kompetentnosti. Slede tipična ponašanja osoba sa autoritetom koja možete sami vežbati:
 • Asertivna komunikacija koja uključuje slušanje i empatiju
 • Uključenost i aktivno učešće u razgovorima
 • Otvoreno pokazivanje sopstvene odgovornosti, priznavanje svoje odgovornosti
 • Pokazivanje poverenja u sebe i svoje zaposlene
 • Pokazivanje otvorenog stava bez osuđivanja
 • Jasno, direktno i iskreno prenošenje sopstvenih osećanja
 • Izbegavanje agresivnog ponašanja
 • Podučavanje zaposlenih da rade ono što lider zna da radi kako bi pomogao saradnicima da napreduju
 • Stalno učestvovanje u edukacijama i programima ličnog rasta, kao i kursevima za ažuriranje stručnog znanja
 • Rezilijentnost: U psihologiji, pod terminom rezilijentnost podrazumeva se sposobnost suočavanja sa teškim situacijama na pozitivan način. Rezilijentnost nam omogućava da ostanemo mirni kada smo pod pritiskom i da se brzo oporavimo od turbulencija. Ljudi su okrenuti lideru naročito u momentima krize i očekuju od njega da im ulije sigurnost; ako je lider smiren, biće smireni i saradnici.
 • Sposobnost rukovođenja: Ova sposobnost proizilazi iz čitavog niza veština koje se mogu steći iskustvom ili mogu biti urođene kod ljudi koji su bili te sreće. Saradnici koji čine naš tim su ljudi poput nas. Imaju emocije koje mogu da utiču na njih. Poznavanje ljudske duše u velikoj meri pomaže u rukovođenju ljudima, kao i u upoznavanju sa glavnim dinamikama funkcionisanja pojedinca i grupe. Lider je poput dirigenta. Metafora se savršeno uklapa. Potrebno je da se svi instrumente sliju u isti tok, stvarajući harmoniju.

 

 • Hrabrost: ,,Hrabrost ne znači imati snage da idete napred, nego ići napred kada nemate snage.” (Teodor Ruzvelt)

Hrabrost lidera podrazumeva da je lider spreman da rizikuje, da korača smelo, da izađe iz sopstvene zone komfora i pronađe put do uspeha. Isključivo hrabri lideri postižu odlične i trajne rezultate. Samo hrabri lideri mogu da vode tim prema fantastičnim ciljevima. Usudite se da biste pobedili.

 

 

 • Samodisciplina: ,,Disciplina je most između ciljeva i rezultata” (Džim Ron)

,,Ako niste voljni da prihvatite sopstvenu disciplinu nikada nećete postići 2 procenta od onoga što biste mogli – i izgubićete 98 procenata dobrih stvari koje ste mogli da imate.”  (Tom Hopkins)

Jedna od definicija samodiscipline je sledeća: ,,… predstavlja dominaciju, kontrolu nad samim sobom i svojim impulsima … slobodan izbor norme ili pravila od strane pojedinca. Samodisciplina u poslovnom okruženju ogleda se u odlučnom ponašanju bez oscilacija, u snazi svakodnevnog delanja, u obavljanju onoga što treba da se uradi, poštujući prethodno utvrđena pravila i rokove. Ako vi kao lider niste u stanju da regulišete svoje ponašanje i delujete dosledno u skladu sa pravilima, teško ćete postići koordinirano i ispravno ponašanje svojih saradnika, a to bi dalje dovelo do neostvarivanja ciljeva, lavine otvorenih ciklusa i posledično do stvaranja haosa i nemogućnosti kontrole, u krajnjoj liniji i do neuspeha tima i kompanije.

 • Doslednost: Dosledni lideri preuzimaju odgovornost za ono što misle, govore i rade; ali su dosledni i oni lideri koji daju primer. Kako? Na sve moguće načine! Ako kažu da je jedno pravilo važno, oni ga prvi poštuju, npr. ako im je bitna tačnost, uvek stižu na vreme . Doslednost je takođe od velikog uticaja onda kada lider odražava suštinu proizvoda ili usluge koju promoviše svojom kompanijom. Sigurno ćete pre otići kod zubara koji ima lepe, bele i zdrave zube, nego kod onoga ko je zapustio zdravlje svojih usta i zuba. Lider je svestan značaja koji ima davanje primera i poštovanje onoga što zahteva od drugih. Doslednost doprinosi autoritetu, odnosno pomaže da se razvije autoritet.
 • Visok emotivni ton: Osobe visokog tona su pozitivne i optimistične, neguju dobre međuljudske odnose, pune su vitalne energije i vole da je poklone drugima. Budući da zrače i generišu pozitivne misli, njihove akcije će takođe biti pozitivne, a samim tim i rezultati. Osobe koje su visokog tona su odgovorne i aktivne, produktivne i uspešne. Kada govorimo o poslovnom okruženju, ako ste lider ne možete sebi dozvoliti da imate niski emocionalni ton! Ako ste vođa tima, vi ste odgovorni za energiju koju prenosite. Hteli ne hteli, vi utičete bitno na klimu u svojoj kompaniji.

Lideršip se može negovati i razvijati. Za početak napravite spisak karakteristika koje imate odlično razvijene i onih koje možete unaprediti. Potom krenite sa učenjem. Naš program posvećen unapređenju liderskih veština pokazao je odlične rezultate. Pored sticanja teoretskih znanja, lideri prolaze i kroz praktične vežbe, gde analiziraju svoje kvalitete, rade na ličnim iskustvima, pripremaju planove koje odmah mogu primeniti sa timom i unaprediti svoje poslovanje.

Tu smo za vas. Radovaće nas da vas podržimo!

Elite Academy Balkans

Predhodna vest
Sledeća vest

Nema proizvoda u korpi.

X