Elite starter program

Elite starter program

Program ELITE STARTER lične efikasnosti kreiran je za svakog pojedinca koji teži boljim poslovnim rezultatima i kvalitetnijem životu. Pohađajući ovaj program radićete na svojim vrednostima, ciljevima, motivaciji, uverenjima, preispitati svoje blisko okruženje i njegov uticaj na vašu životnu energiju, produktivnost i
poslovne rezultate i kreirati plan ličnog rasta i napretka.

Moguće je pohađati program online, gde imate pristup live predavanjima. Sadržajan program, pored teorije podrazumeva i rad na ličnim iskustvima svakog polaznika. Dobijate sav radni materijal, vežbe, testove, konsultacije sa mentorom i dvomesečnu podršku u primeni naučenog nakon položenog programa.

*Za kompanije ovakav program predlažemo u vidu Advanced school-naprednog načina rada uživo sa polaznicima. Svaki polaznik dobija svog mentora koji ga prati u radu. Prednost ovakvog načina rada je u tome što brzina rada zavisi od mogućnosti i organizovanosti samog polaznika. Edukacija traje 3-5 dana.

Nema proizvoda u korpi.

X