<span class="dojodigital_toggle_title">Selekcija i Testiranje</span>
1. SELEKCIJA
Nudimo Vam ogromno  tehničko iskustvo u pronalaženju najboljih kandidata
Raspisujemo konkurse, vršimo selekciju kandidata za naše klijente
2. TESTIRANJE
Vrhunski, međunarodno priznat i sertifikovan od strane svetske i evropske federacije psihologa, test, uz dodatnu naučnu bazu
Vrlo precizno prikazuje ponašanje saradnika u praksi, lako se interpretira i povećava efikasnost upravljanja.Test nam daje jasne pokazatelje u poslovnom okruženju:
STIL SARADNJE U TIMU SA KOLEGAMA: pomaže da shvatimo menadžerske sposobnosti
STIL LEADERSHIPA: koji tip leadership-a je izražen kod osobe koju testiramo i na kojima treba raditi
STIL SARADNJE SA NADREĐENIMA: pokazuje način na koji pojedinac preferira da bude vođen kako bi davao najbolje rezultate
STIL PRODAJE: pomaže da shvatimo da li osoba ima izražene osnovne karakteristike za prodaju, za koji tip proizvoda i usluge je podesna
PROFESIONALNA ORJENTACIJA:  pokazuje prirodne sklonosti osobe
15+ FAKTORI- pokazuju osnovne karakteristike ličnosti kako bismo mogli da predvidimo njeno ponašanje u određenom okruženju, njene dominantne karakteristike, pozitivne i negativne strane
Upotreba testa je poželjna u procesima:
SELEKCIJE > Selektovati saradnike adekvatnih sposobnosti za datu ulogu
PROVERE > Analizirati i optimizovati vrednost ljudi u kompaniji
RESTRUKTUIRANJA KOMPANIJA I PREDUZEĆA> Izvršiti određene promene u strukturi
Primena testa:
Test pokazuje kako:
  • Omogućiti napredovanje saradnika
  • Upravljati pojedinačno saradnicima
  • Upravljati saradnicima u okviru Tima
  • Proveriti u kompaniji da li su pravi ljudi na pravim mestima
  • Razdvojiti saradnike koji su u sukobu
  • Dodeliti prave uloge saradnicima i uklopiti ih u Tim
  • Pronaći potencijalne Leaderе i buduće šefove odeljenja i planirati njihov razvoj
  • Pronaći odgovarajući tip motivacije, vrednosti itd.
Sve karakteristike kandidata su merljive ocenama od 1-10, a po izvršenoj obuci se ponovo radi testiranje, kako bi se utvrdio stepen napretka u određenoj oblasti koju smo hteli da „poboljšamo”.