Edukacije

Naši servisi

ADVANCED SCHOOL

Edukacije namenjene vlasnicima ili top menadžmentu.
Rade se sa mentorima 1-1 u manjim grupama uz štampane materijale i praktične vežbe.

BUSINESS ACADEMY

Posvećene radu sa srednjim (middle) menadžmentom.
Rad u grupama 10-20 polaznika.
Rad sa mentorima, predavanja i praktične vežbe.

Ove obuke organizujemo in-house kod klijenata najčešće zbog specifičnih zahteva i „zatvorenosti“ tokova informacija.

 

BASIC SCHOOL

Posvećeno radnicima ili linijskim šefovima Predavanja u grupama od 15-50 ljudi, testovi.

Nema proizvoda u korpi.

X