Mental Coaching

Naši servisi

Sportisti

 • Rad sa sportistima na postizanju mentalne stabilnosti
 • Postavljanje ciljeva
 • Samomotivacija
 • Rezilijentnost
 • Samopouzdanje
 • Razvoj mentalnih kapaciteta
 • Motivacija za najveće uspehe
 • Komunikacija u timu
 • Komunikacija sa trenerom
 • Moja uloga u timu

Treneri

 • Razvoj mentalnih potencijala trenera
 • Veštine komunikacije
 • Samomotivacija
 • Motivacija igrača
 • Rezilijentnost
 • Upravljanje timom
 • Razvoj igrača
 • Sprečavanje povreda
 • Poboljšanje performansi

Direktori

 • Upravljanje timom
 • Veštine komunikacije Izrada plana nagradjivanja
 • Motivacija
 • Razvoj potencijala tima
 • Upravljanje krizinim situacijama
 • Pravilan odabir igrača
 • Pravilan odabir trenera
 • Izrada plana
 • Postavljanje ciljeva
 • Procena potencijala

Nema proizvoda u korpi.

X