Prvi korak

Naši servisi

Test za kompanije

Naše aktivnosti počinjemo testiranjem sektora i performansi kompanije upitnikom za proveru „zdravlja kompanija“ – COTEST.

Psytech

Vrhunski svetski testovi:
-FQ15+ test ličnosti i načina ponašanja u poslovnom okruženju
-WAI test integriteta ličnosti
-OIP+ test profesionalne orijentacije

-analiza 360 stepeni
-varijetet različitih testova za business karakteristike, razvoj i motivaciju

Analiza stanja

Na osnovu upitnika i testova ključnih ljudi u kompaniji, imamo jasnu sliku o potrebama kompanije, eventualnim problemima i pravcima razvoja. Na osnovu tih parametara izradjujemo kratkoročne, srednjoročne ili dugoročne planove i strategije za poboljšanje performansi i uredjenje kompanija.

Nema proizvoda u korpi.

X