Tri elementa poverenja

Kao lider, želite da vam ljudi u vašoj organizaciji veruju. I to sa dobrim razlogom. Radeći coaching sa liderima, često vidimo da je poverenje vodeći indikator toga da li saradnici vide lidera u pozitivnom ili u negativnom svetlu. Ali izgraditi poverenje ili, još važnije, povratiti ga kada je izgubljeno nije uvek tako jednostavno. Poverenje je izuzetno važno za jednu organizaciju i svaki mudar lider uložiće vreme u kreiranje poverenja fokusirajući se na tri elementa o kojima će biti reči u nastavku.

Kao lider, želite da vam ljudi u vašoj organizaciji veruju. I to sa dobrim razlogom. Radeći coaching sa liderima, često vidimo da je poverenje vodeći indikator toga da li saradnici vide lidera u pozitivnom ili u negativnom svetlu. Ali izgraditi poverenje ili, još važnije, povratiti ga kada je izgubljeno nije uvek tako jednostavno. Poverenje je izuzetno važno za jednu organizaciju i svaki mudar lider uložiće vreme u kreiranje poverenja fokusirajući se na tri elementa o kojima će biti reči u nastavku.

Analizirajući veliki broj uzoraka (87000 lidera), autori su identifikovali tri ključna elementa za kreiranje poverenja između lidera i njegovih saradnika. Tražili su korelaciju između stepena poverenja i svih ostalih stavki u proceni i nakon odabira 15 najviših korelacija urađena je analiza faktora koja je pokazala ova tri elementa. Dalje analize pokazale su da se varijacije u stepenu poverenja mogu objasniti ovim elementima.

Koja su ta 3 elementa poverenja?

Razumevanjem ponašanja koja su u osnovi poverenja, lideri su veštiji u podizanju stepena poverenja koje drugi osećaju prema njima. Slede tri elementa.

Pozitivni odnosi. Poverenje je delimično zasnovano sposobnosti lidera da kreira pozitivne odnose sa drugim ljudima i grupama. Da bi ulio poverenje, lider mora:

-Biti upoznat sa pitanjima i brigama drugih.

-Uravnotežiti rezultate sa brigom za druge.

-Podsticati saradnju među saradnicima.

-Rešiti konflikt sa saradnicima.

-Dati iskrene povratne informacije na koristan način.

Dobra procena/stručnost. Drugi faktor važan za postojanje poverenja prema lideru jeste odlična informisanost i kompetentnost lidera. Lider mora razumeti tehničke aspekte posla i imati značajno iskustvo. To znači:

-da lider ume dobro da proceni kada donosi odluke.

-da drugi veruju njegovim idejama i mišljenjima.

-da drugi traže njegovo mišljenje.

-da njegovo znanje i stručnost značajno doprinose postizanju rezultata.

-da lider može da predvidi i brzo reaguje na probleme.

Doslednost. Treći element poverenja odnosi se na doslednost lidera u smislu da lider govori i radi jedno isto. Ljudi ocenjuju lidera kao nekoga kome se može verovati ako:

-je lider uzor i daje dobar primer;

-sprovodie svoje reči u dela;

-poštuje i izvršava obaveze i drži datu reč;

-je spreman da pruži i više od onoga što treba da se uradi.

Želeli smo da razumemo kako ova tri elementa međusobno funkcionišu i utiču na verovatnoću ukazivanja poverenja lideru. Napravili smo tri indeksa za svaki element i pošto smo imali veliku bazu podataka, eksperimentisali smo sa načinom na koji učinak svake od dimenzija utiče na ukupni rezultat odnosno stepen poverenja. Na osnovu brojeva i procenata došli smo do sledećeg zaključka: posedovanje ovih veština iznad proseka (samo 10% više) može imati značajan pozitivan efekat i, obrnuto, ukoliko je ispod proseka može uništiti poverenje.

Uočeno je takođe i da je nivo poverenja u velikoj meri povezan sa time kako ljudi ocenjuju ukupnu  efikasnost lidera. Poverenje najviše utiče na pisanje izveštaja saradnika i ukupnu ocenu koju će kolege dati. Ocene menadžera i ocene angažovanja nisu u značajnijoj korelaciji, pa ipak sve razlike su statistički važne.

Da li su nam potrebna baš sva tri elementa poverenja?

Takođe smo bili radoznali da saznamo da li lideri moraju da budu vešti u sva tri elementa da bi stvorili visok nivo poverenja i da li je neki od elemenata više od drugih uticao na stepen poverenja. Da bismo to procenili, sproveli smo eksperiment u kome smo podelili lidere prema visokom i niskom nivou posedovanja svake od ove tri karakteristike, a zatim izmerili nivo poverenja.

Intuitivno smo smatrali da će doslednost biti najvažniji element. Govoriti jedno, a raditi drugo čini se da bi najviše povredilo poverenje. Naša analiza pokazala je da nedoslednost ima negativan uticaj (poverenje je palo za 17 poena), ali pozitivni odnosi su bili ti koji su imali najveći uticaj. Kada je indikator pozitivnih odnosa bio nizak, a dobra procena i doslednost visoki, poverenje je palo za 33 poena. To može biti zbog toga što se mnogi lideri vide kao povremeno nedosledni. Svi mi nameravamo da radimo stvari koje niko drugi neće odraditi, ali kada je odnos povređen ili ako nikada i nije bio dobar, ljudima je teško da veruju.