Elite Academy Balkan

Usluge

Naše aktivnosti počinjemo testiranjem sektora i performansi kompanije upitnikom FOBS (Forms of business success)

Prvi korak

Naše aktivnosti počinjemo testiranjem sektora i performansi kompanije upitnikom za proveru „zdravlja kompanije“

 • Test za kompanije

  Naše aktivnosti počinjemo testiranjem sektora i performansi kompanije upitnikom FOBS (Forms of business success)

 • Psytech

  Vrhunski svetski testovi:
  -FQ15+ test ličnosti i poslovnih performansi
  -WAI test integriteta ličnosti
  -OIP+ test profesionalne orijentacije
  -Puno različitih testova za business karakteristike, razvoj i motivaciju

 • Analiza stanja

  Na osnovu upitnika i testova ključnih ljudi u kompaniji, imamo jasnu sliku o potrebama kompanije, eventualnim problemima i pravcima razvoja.

  Na osnovu tih parametara izradjujemo kratkoročne, srednjoročne ili dugoročne planove i strategije za poboljšanje performansi i uredjenje kompanija

Edukacije

Naše aktivnosti počinjemo testiranjem sektora i performansi kompanije upitnikom FOBS (Forms of business success)

 • Advanced School

  Edukacije namenjene vlasnicima ili top menadžmentu. Rade se sa mentorima 1-1 u manjim grupama uz štampane materijale i praktične vežbe.

 • Business School

  Posvećene radu sa srednjim (middle) menadžmentom.
  Rad u grupama 10-20 polaznika
  . Rad sa mentorima, predavanja i praktične vežbe.

 • Basic School

  Posvećeno radnicima ili linijskim šefovima.
  Predavanja u grupama od 15-50 ljudi, testovi.

Restruktuiranje kompanija

 • Prodaja

  Najvažniji sektor u svakoj kompaniji je prodaja i tu treba posebno pažljivo odraditi analize, a nakon toga predložiti i sprovesti akcije i izmeriti rezultate.
  Nekoliko tipova aktivnosti posvećenih:
  -Traditional trade
  -Modern trade (Key account)
  -Wholesale - veleprodaja
  -Retail - maloprodaja
  -Category management
  -Multi level
  -Customer service
  -Back office
  -Sales administration
  -Statistics
  -Planing
  -Purchasing
  -Stock optimisation

 • Logistika

  Transformacija ili postavljanje logistike u kompaniji za:
  -wholesale
  -retail
  -distribution
  -support

 • Administracija

  Postavljanje administrativnog sektora

 • Informacione tehnologije

  Uvodjenje, postavljanje i unapredjenje digitalnih tehnologija u kompaniji u cilju racionalizacije i optimizacije sredstava i rezultata

 • Marketing

  Uspostavljanje sektora marketinga, razvoj, specijalizacija i digitalizacija
  Digitalni marketing
  Trade marketing
  Consumer promotions
  Actions and promotions
  Fidelity
  Market research

 • Project management

  Implementacija i razvoj project management

 • Bezbednost i zaštita na radu

  Uvodjenje standarda za bezbednost na radu
  Poboljšanje uslova rada
  Zaštita na radu
  Poboljšanje bezbednosti

 • Internacionalizacija

  Orijentacija i transformacija prodaje ka stranim tržištima
  Kontakt sa stranim partnerima
  Priprema za izvoz i uvoz
  Priprema za nastup na stranim tržištima
  Standardizacije
  Pronalaženje strateških partnera u inostranstvu
  Zajedničke investicije
  Joint venture

 • Finansije

  Kreiranje, uvodjenje i razvoj sektora finansija
  Finansije u službi razvoja kompanije
  Finansije kao controlling
  Finansije kao osnov planiranja

 • Krizni menadžment

  Uvodjenje i implementacija krizonog menadžmenta za oporavak kompanija

 • Privremeni menadžment

  Kreiranje i uvodjenje, implementacija Temporary menadžmenta za prevazilaženje krize ili tranzicioni period u kompaniji

 • Uvođenje naslednika

  Uvodjenje novih generacija u upravljačku strukturu kompanija
  Planiranje
  Procesi
  Praćenje

Organizacija kompanija

 • Strategija

  Izrada i implementacija strategija razvoja kompanija

 • Vizija

  Kreiranje i implementacija Vizije kompanija

 • Misija

  Izrada i postavljanje Misija kompanija

 • Ciljevi

  Postavljanje ciljeva
  Izrada KPI i praćenje
  Izrada bonus šema
  Izrada platnih razreda

HR

 • Testiranje

  Testiranje top, middle management
  Testiranje radnika
  Testiranje performansi
  Testiranje novozaposlenih

 • Selekcija

  Head hunting
  Odabir i selekcija novozaposlenih

 • Regrutacija

  Pronalaženje i akvizicija kadrova za popunu organizacionih šema

 • Onboarding

  Uvodjenje novozaposlenih u kompaniju

 • HR procedure

  Izrada i praćenje procedura HR u kompaniji

 • Motivacija

  Izrada strategije i planova za motivaciju zaposlenih
  Team trainings
  Team buildings
  Compensations
  Bonuses
  Izrada plana razvoja
  Napredovanje zaposlenih

Mental coaching

 • Sportisti

  Rad sa sportistima na postizanju mentalne stabilnosti
  Postavljanje ciljeva
  Samomotivacija
  Rezilijentnost
  Samopouzdanje
  Razvoj mentalnih kapaciteta
  Motivacija za najveće uspehe
  Komunikacija u timu
  Komunikacija sa trenerom
  Moja uloga u timu

 • Treneri

  Razvoj mentalnih potencijala trenera
  Veštine komunikacije
  Samomotivacija
  Motivacija igrača
  Rezilijentnost
  Upravljanje timom
  Razvoj igrača
  Sprečavanje povreda
  Poboljšanje performans

 • Direktori

  Upravljanje timom
  Veštine komunikacije
  Izrada plana nagradjivanja
  Motivacija
  Razvoj potencijala tima
  Upravljanje krizinim situacijama
  Pravilan odabir igrača
  Pravilan odabir trenera
  Izrada plana
  Postavljanje ciljeva
  Procena potencijala

HORECA

 • Zapošljavanje

  Zapošljavanje Horeca u zemlji i inostranstvu

 • Edukacije

  Obuke poslovnih veština Razvoj potencijala

 • Analiza

  Test FOBS Horeca za procenu situacije u objektu (hotelu, restoranu, kafiću..)
  Predlog aktivnosti za poboljšanje

Elite Academy

Vaš ključ za uspeh