Veliki lideri su samouvereni, povezani sa drugima, posvećeni i hrabri

Samouverenost. Bred se borio sa ovom karakteristikom, što bi moglo biti iznenađujuće s obzirom na to da je bio veoma uspešan u svojoj karijeri. Ali ovo nije neuobičajeno. Izuzetno je naporno radio, ali to je dolazilo od izvesnog stepena nesigurnosti - želeo je da se dokaže i da zadovolji ljude oko sebe. Postao je nervozan pred potencijalnim neuspehom i nije bio posebno nežan ili saosećajan prema sebi kada bi došlo do neuspeha. Imao je ipak i jaču stranu samouverenosti: video je osobu kakva je želeo da postane i radio je ka toj budućnosti, ostavljajući po strani smetnje i mudro i strateški ulažući svoju energiju.

Peter Bregman

Rezime: Velike lidere krase četiri vrline kojima inspirišu na akciju: samouvereni su, povezani sa drugima, posvećeni cilju i emocionalno hrabri. Mnogi od nas poseduju jednu do dve od ovih karakteristika. Ali da bismo učinili sebe zaista moćnim, potrebno je da istovremeno budemo izvrsni u sve četiri.

Bred je preduzetnik koji je želeo da napravi veliki zaokret u svojoj kompaniji i odlučio je da otpusti svog menadžera prodaje, koji je bio fin momak, ali sa slabim rezultatima.

Tri meseca kasnije, još uvek nije bio otpušten.

Pitao sam ga zašto. Njegov odgovor? ,,Slab sam!“

Bred (ime je promenjeno radi zaštite privatnosti) je izvršni direktor kompanije za finansijske usluge i definitivno nije slabić. On je normalan čovek, baš kao svi mi. I bori se sa sprovođenjem važne strateške odluke. Baš kao i svi mi, ponekad.

Bez obzira na vaše godine, ulogu, položaj, titulu, profesiju ili status, da biste obavili najvažniji posao, morate voditi teške razgovore, kreirati pouzdanost i inspirisati akciju.

Da biste to uradili, morate da imate moćnu i privlačnu pojavu kojom ćete privući ljude da vam veruju, da vas slede i da se obavežu da ulože 100% svog truda u neku višu svrhu, nešto veće od svih nas. Potrebno je da brinete o drugima i da se povežete sa drugima na takav način da oni osete da vam je stalo. Morate da govorite ubedljivo — na način koji je jasan, direktan i iskren i koji pokazuje da su vam važni — dok slušate sa otvorenošću, saosećanjem i ljubavlju. Čak i kada to predstavlja izazov.

I, naravno, morate da delate brzo i efikasno.

Kroz 25 godina rada sa liderima kako bi postigli sve prethodno navedeno, pronašao sam obrazac koji sam podelio u svojoj knjizi, ,,Vođenje emocionalnom hrabrošću”. Obrazac čine četiri osnovna elementa na koja se svi veliki lideri oslanjaju kako bi podstakli ljude da postignu ono što im je važno. Da biste zaista efikasno vodili, da biste živeli efikasno – morate biti samouvereni, povezani sa drugima, posvećeni cilju i emocionalno hrabri.

Ponovićemo da mnogi od nas poseduju jednu do dve od ovih karakteristika. Ali da bismo učinili sebe zaista moćnim, potrebno je da istovremeno budemo izvrsni u sve četiri. Ako ste samouvereni, ali niste povezani sa drugima, bićete usredsređeni samo na sebe i ljudi će se udaljiti od vas. Ako ste povezani sa drugima, ali nemate poverenja u sebe, izdaćete sopstvene potrebe i stanovišta kako biste udovoljili svima drugima. Ako niste posvećeni cilju, nečemu većem od vas i svega ostalog, pokolebaćete se i izgubićete poštovanje drugih, jer lutate bez cilja. A ako ne uspete da delujete snažno, odlučno i hrabro — sa emocionalnom hrabrošću — vaše ideje ostaće samo prazne misli, a vaši ciljevi će postati neostvarene fantazije.

Primenimo sada sve o čemu govorimo na Breda i pogledajmo gde je tačno zakočio.

Samouverenost. Bred se borio sa ovom karakteristikom, što bi moglo biti iznenađujuće s obzirom na to da je bio veoma uspešan u svojoj karijeri. Ali ovo nije neuobičajeno. Izuzetno je naporno radio, ali to je dolazilo od izvesnog stepena nesigurnosti – želeo je da se dokaže i da zadovolji ljude oko sebe. Postao je nervozan pred potencijalnim neuspehom i nije bio posebno nežan ili saosećajan prema sebi kada bi došlo do neuspeha. Imao je ipak i jaču stranu samouverenosti: video je osobu kakva je želeo da postane i radio je ka toj budućnosti, ostavljajući po strani smetnje i mudro i strateški ulažući svoju energiju.

Povezanost sa drugima. Ovo je bila Bredova najjača karakteristika. Bio je veoma voljen i uvek je mnogo brinuo o svom timu. Ljudima je bilo jasno i osećali su da im veruje, čak i kada se nije slagao sa njima. Cenili su njegovu radoznalost — za ljude i probleme — i bili su zahvalni što nije donosio brze zaključke o njima. I pored svega imao je i ovde prostora za rast: nije uvek bio direktan sa ljudima i bio je sklon da odlaže teške razgovore.

Posvećenost cilju (svrsi). Ovde je Bredu sa jedne strane bilo jasno šta je to što treba činiti da bi kompanija rasla, angažovao je mlade ljude na početku karijere, bio je otvoren i voljan da zatraži pomoć. Sa druge strane, bio je pomalo rasut. Nije bio dovoljno jasan u vezi sa nekolicinom stvari koje bi unapredile kompaniju, a nije imao ni pouzdan proces na koji bi se mogao osloniti kako bi ostao fokusiran na najvažnije stvari, obezbeđivanje pouzdanosti i praćenje rada. To što nije otpustio svog menadžera prodaje poslalo je nejasnu poruku njegovom timu – da li je zaista ozbiljno želeo da kompanija uspe?

Emocionalna hrabrost. Bred je ovde imao prostora za rast, i ovo je bila važna karakteristika za jačanje ostala tri elementa. Rizici, po definiciji, čine da se osećamo ranjivim, a Bred je želeo da izbegne taj osećaj. Opirao se nepoznatom i namerno izbegavao neprijatne situacije. Bilo mu je teško da ljudima saopšti teške istine i da brzo donese teške odluke, što je dovelo do njegove neaktivnosti.

Dakle, Bredova najjača karakteristika bila je „povezanost sa drugima“, a potom i „posvećenost cilju“. Bio je slabiji u „samouverenosti“ i „emocionalnoj hrabrosti“. Pred sobom je imao izazov: njegova povezanost sa menadžerom prodaje i posvećenost uspehu tima i kompanije bili su suprotstavljeni. A onda i njegovo samopouzdanje i njegova emocionalna hrabrost nisu bili dovoljno jaki da reše situaciju. To je bio recept za neaktivnost i bolnu frustraciju.

Samo saznanje o tome šta se dešava odmah mu je pomoglo. Proveli smo određeno vreme jačajući njegovu emocionalnu hrabrost. Rizikovao je da se izloži emocijama koje je pokušavao da zadrži na odstojanju. Svakog puta kada bi to činio, bez obzira na uspeh ili neuspeh, očigledno bi preživeo i takođe bi osetio uspeh u rešavanju samog rizika. To je, naravno, izgradilo njegovo samopouzdanje i pomoglo mu da preuzme veće rizike.

Za kratko vreme osetio se spremnijim (iako se možda nikada nije osetio potpuno „spremnim“) da sprovede ono što je u prethodna tri meseca znao da treba da uradi. Svojom prirodnom pažnjom, saosećanjem i humanošću, otpustio je svog menadžera prodaje (koji je, uzgred rečeno i što nimalo ne iznenađuje, znao da se to sprema i rekao da mu je „laknulo“).

Odlazak na takav razgovor Bredu je bio izuzetno neprijatan — tako je gotovo uvek kada radite bilo šta što zahteva emocionalnu hrabrost. Ali korišćenje emocionalne hrabrosti gradi vašu emocionalnu hrabrost. Bred je iz razgovora izašao jači u sva četiri elementa: bio je sigurniji u sebe, više povezan sa svojim timom (pa čak, verovali ili ne, i sa menadžerom prodaje), više posvećen cilju i emocionalno hrabriji.

Preuzeto sa: https://hbr.org/2018/07/great-leaders-are-confident-connected-committed-and-courageous?utm_medium=social&utm_campaign=hbr&utm_source=LinkedIn&tpcc=orgsocial_edit